CI/CD

Bir CI/CD pipeline genellikle şu adımları içerir:

Sürekli Entegrasyon (CI - Continuous Integration):

Geliştiricilerin kodlarını merkezi bir depoya (genellikle Git gibi) düzenli olarak entegre etmelerini sağlar. Yeni bir kod parçası (commit) yapıldığında, otomatik olarak test süitleri çalıştırılır ve kod kalitesi belirli standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Sürekli Dağıtım (CD - Continuous Deployment) veya Sürekli Dağıtım (Continuous Delivery):

Sürekli Dağıtım durumunda, testler başarıyla geçildiğinde, yazılım otomatik olarak canlı ortama dağıtılır. Sürekli Dağıtım durumunda, yazılımı canlı ortama manuel olarak dağıtmak gerekirse, bu süreç otomatize edilir ve daha güvenilir hale getirilir. Bir CI/CD pipeline'i, çeşitli araçlar ve hizmetlerle oluşturulabilir.

Örnek olarak Jenkins, GitLab CI/CD, CircleCI, Travis CI gibi araçlar kullanılabilir.

Şimdi bir örnek üzerinden CI/CD pipeline'ı nasıl entegre edeceğinize bir göz atalım:

Proje Hazırlığı: Öncelikle, bir Git deposu oluşturun ve projenizi bu depoya yükleyin.

CI/CD Araç Seçimi: Örneğin, Jenkins kullanacağınızı varsayalım. Jenkins'i kurun ve yapılandırın.

Jenkins'te Proje Oluşturma: Jenkins'te yeni bir proje oluşturun ve Git deposundaki değişiklikleri izlemek için yapılandırın.

Testlerin ve Build İşleminin Tanımlanması: Jenkins'te, her yeni commit olduğunda çalıştırılacak testleri ve build işlemlerini tanımlayın.

Yapılandırma Dosyasının Oluşturulması: Projenizin kök dizinine bir Jenkinsfile oluşturun.

Bu dosya, Jenkins'e CI/CD işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini söyleyecek.

Canlı Ortama Dağıtım: Jenkins'te, testler başarıyla geçildiğinde veya manuel olarak onaylandığında canlı ortama dağıtımı otomatize edin veya yapılandırın.

Entegrasyon ve Dağıtımın Test Edilmesi: Oluşturduğunuz pipeline'ı test edin ve doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse ayarlamalar yapın.

Bu süreç, temel bir CI/CD pipeline'ı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ancak, gerçek uygulama, projenizin gereksinimlerine ve kullanacağınız araçlara bağlı olarak daha karmaşık olabilir.

Last updated