Docker Cheat Sheet

BASIC // Docker sürüm bilgilerini göster

docker -v

// Docker hakkında sistem genelinde bilgi görüntüleme

docker info

// Docker kayıt defterinde oturum açın

docker login

// Docker kayıt defterinden çıkış yapın.

docker logout

// Docker Hub'da bir görüntü arayın

docker search <image_name>

// Docker Hub'dan bir görüntü çekin.

docker pull <image_name>

// Docker Hub'a bir görüntü gönderin

docker push <image_name>

IMAGES

// Tüm imajları listele

docker images

// Docker dosyasından bir imaje oluşturun

docker build -t <image_name>

// Bir imajı kaldır

docker rmi <image_name>

// Kullanılmayan tüm imajları kaldırın

docker image prune

// Bir imaje hakkında ayrıntılı bilgi görüntüleme

docker image inspect <image_name>

// Çalışan konteynerleri listele

docker ps

CONTAINERS

// Tüm konteynerleri listele (çalışan ve durdurulmuş)

docker ps -a

// Bir konteyner oluşturun ve başlatın

docker run <image_name>

// durdurulmuş bir konteyneri başlatın

docker start <container_id>

// Çalışan bir konteyneri durdurun

docker stop <container_id>

// Çalışan bir konteyneri restart edin

docker restart <container_id>

// Bir konteyneri silin

docker rm <container_id>

// Stop durumda olan tüm konteyleri silin

docker container prune

// Çalışan bir konteyner içinde bir komut çalıştırma

docker exec -it <container_id> <command>

// Bir konteynerin günlüklerini getirin

docker logs <container_id>

// Bir konteyner hakkında ayrıntılı bilgi görüntüleme

docker inspect <container_id>

VOLUME

// Tüm volume’ leri listele

docker volume ls

// Bir volume birimi oluşturma

docker volume create <volume_name>

// Bir volume birimini kaldırın

docker volume rm <volume_name>

// Kullanılmayan tüm volume birimleri kaldırın

docker volume prune

NETWORK

// Tüm ağları listele

docker network ls

// Bir ağ oluşturun

docker network create <network_name>

// Bir ağı kaldırın

docker network rm <network_name>

// Kullanılmayan tüm ağları kaldırın

docker network prune

DOCKER FILE

// Docker dosyasından bir image oluşturma

docker build -t <image_name>

// Belirtilen Dockerfile' dan bir imaj oluşturma.

docker build -f <Dockerfile_name> -t <image_name>

COMPOSE

// compose.yml dosyasında tanımlanan hizmetleri başlatın

docker compose up

// compose.yml dosyasında tanımlanan hizmetleri durdurun

docker compose down

// compose.yml dosyasında tanımlanan hizmetleri listeler

docker compose ps

EXTRA

// Bir image geçmişini göster

docker history <image_name>

// Bir konteynerin çalışan süreçlerini görüntüleyin

docker top <container_id>

// Bir konteynerin dosya sistemini tar arşivi olarak dışa aktarma

docker export <container_id> > <output_file.tar>

// Dosya sistemi image oluşturmak için bir tarball (zip) dosyasını içeriye aktarmak

docker import <input_file.tar> <repository>

// Bir image belirli bir etiketle bir depoya etiketleyin

docker tag <image_id> repository:tag

Last updated