Yedekleme yazılımları

Veritas

Kasten

Portworx

Kısa açıklamalar: Stateless ve Statefull kontainer mantığını iyi bilmek lazım. Namespace altında bulunan tüm kind ( nesne ) yedekleme / geri yükleme süreçlerini iyi algılamak lazım.

Veritas : Sadece yedekleme yapıyor

Kasten : Sadece yedekleme yapıyor.

Portworx : Sadece yedekleme yapıyor. Ayrıca CSI driver ile statefull containerler içinde storage alanı sağlayabiliyor.

Daha fazla detayları zaman buldukça ekleyeceğim.

Last updated