Azure DevOps

Azure DevOps, yazılım geliştirme süreçlerini planlama, kod oluşturma, test etme, dağıtma ve izleme gibi bir dizi aracı ve hizmeti içeren bir bulut tabanlı ve onprem hizmettir. Azure DevOps, ekip üyelerinin birlikte çalışmasını ve yazılım projelerinin tüm yaşam döngüsünü yönetmelerini sağlar.

Azure DevOps'un temel özellikleri şunlardır:

Azure Repos: Git deposu yönetimi için Azure DevOps'un sağladığı hizmet.

Azure Pipelines: CI/CD süreçlerinin otomasyonunu sağlar. Yani, kodunuzu test etme, derleme, dağıtma ve uygulama hedeflerinize taşıma gibi işlemleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

Azure Boards: Proje yönetimi ve iş takibi için kullanılan bir araçtır. Görevlerin, hikayelerin, takvimlerin ve daha fazlasının izlenmesini sağlar.

Azure Test Plans: Yazılımınızın kalitesini artırmak için manuel ve otomatik testlerin planlanması ve yönetimi için kullanılır.

Azure Artifacts: Paket yönetimi için kullanılır. Projelerinizde kullanılan paketleri depolamanıza ve paylaşmanıza olanak tanır.

Azure DevOps, CI/CD süreçlerinizi otomatikleştirmenize olanak tanır ve Jenkins gibi diğer CI/CD araçlarıyla entegre olabilir. Örneğin, Azure Pipelines'i kullanarak Azure DevOps'ta bir CI/CD pipeline oluşturabilir ve bu pipeline'ı GitHub, Bitbucket veya diğer Git tabanlı depolara bağlayabilirsiniz. Bu şekilde, yazılımınızı otomatik olarak test edebilir, derleyebilir ve dağıtabilirsiniz.

Azure DevOps'un Jenkins gibi diğer araçlarla entegrasyonu da mümkündür. Örneğin, Jenkins'i kullanarak CI süreçlerinizi yönetiyorsanız, Azure DevOps'un diğer hizmetlerini projenize entegre edebilirsiniz. Bu, Azure Pipelines'i kullanarak dağıtımı gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelirken, Azure Boards'u iş yönetimi için kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, Azure DevOps, yazılım geliştirme süreçlerinizi yönetmek, otomatikleştirmek ve takip etmek için geniş bir araç ve hizmet yelpazesi sunar ve CI/CD süreçlerinizi Jenkins gibi diğer araçlarla entegre edebilirsiniz.

Last updated